Σοφά Λόγια..
Ευχαριστώ όλους όσους μου είπαν ΟΧΙ. ΓιΆ αυτό έφτασα εδώ που έφτασα.