Σοφά Λόγια..
Η ειρήνη ξεκινά από εμένα και τις πράξεις μου προς τους άλλους.