Σοφά Λόγια..
Οι τρελοί γνωρίζουν αλήθειες που δεν μπορούν να συλλάβουν οι γνωστικοί.