Σοφά Λόγια..
Τα κοινά σημεία είναι αυτά που κάνουν μία σχέση ευχάριστη,αλλά οι μικρές διαφορές είναι αυτές που της δίνουν ενδιαφέρον.