Οι καθηγητές το λένε κλεψιά, εμείς το λέμε συνεργασία

By


Δύσκολες οι στιγμές για όσους έχουν εξετασική(λέμε τώρα)! Αντιγράψτε όσο μπορείτε, και όταν φυσικά το επιτρέπει η κατάσταση (με καταλαβένετε)…

Επειδή τα πτυχία copies κτώνται !!

1. Κακό2. Μέτριο3. Καλό4. Πολύ καλό5. Εξαιρετικό! (Αξιολογήστε το άρθρο!)
Loading...

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.