Τρία ονόματα που έφεραν ευτυχία και ειρήνη! (Joke)

By


Ο δάσκαλος ρωτάει το μαθητή..

Teacher: Can you tell me the name of 3 great kings who have brought happiness & peace into people’s lives?
(Μπορείς να μου πεις τα ονόματα τριών σπουδαίων βασιλιάδων που έφεραν ευτυχία και ειρήνη στην ζωή των ανθρώπων;)

Student: Of course teacher! Smo-king , Drin-king & fuc-king…

1. Κακό2. Μέτριο3. Καλό4. Πολύ καλό5. Εξαιρετικό! (Αξιολογήστε το άρθρο!)
Loading...

You may also like

Leave a Comment

Your email address will not be published.